Inhaalverbod vrachtwagens op hoofdrijbaan 2-strooks snelwegen

In 2008 werd een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom ingevoerd. In de huidige situatie worden dus geen inhaalverboden gesignaleerd langs de Belgische wegen maar wel inhaaltoelatingen, door middel van het verkeersbord F107, als uitzonderingen op de algemene regel. In Vlaanderen wordt gebruik gemaakt van de toelatingen ‘inhalen 24/24’ en ‘inhalen nacht (19u-6u)’. Nergens in het buitenland geldt dergelijke reglementering.

Om de situatie in België conform te maken met het buitenland wordt in een recent ontwerp Koninklijk Besluit de opheffing voorgesteld van het algemene inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2 wegen. Deze wetswijziging, indien ze wordt aangenomen, heeft als gevolg dat de wegbeheerders aan de hand van het verkeersbord C39 zullen moeten aanduiden op welke plaatsen een inhaalverbod geldt.

Gelet op het feit dat alle signalisatie betreffende het inhaalverbod vrachtverkeer dient te worden aangepast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om, voorafgaand te onderzoeken op welke locaties en tijdstippen

een inhaalverbod vrachtverkeer is aangewezen en dit op basis van de meest recente verkeersgegevens.