Rapport tactische studie E314 - E40

Op en om de snelwegen E40 Brussel-Luik en E314 Leuven-Lummen waren een aantal ingrijpende wijzigingen gepland die ongetwijfeld een impact zouden hebben op beide snelwegen. Enerzijds was er de intentie tot de aanleg van een vierde rijstrook op de E40 Brussel-Luik tussen Sterrebeek en de aansluiting met de E314 in Heverlee, één van de missing links in het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Anderzijds stonden er in Leuven en omgeving heel wat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op stapel die extra verkeer op deze snelwegen zouden genereren. Dit was de aanleiding tot het opzetten van een grondige verkeerskundige studie van de snelwegen E40 en E314, de Tactische Studie E314-E40.

De studie bestaat uit volgende onderdelen:

  • een knelpuntenanalyse waarin de huidige verkeerssituatie wordt gekwantificeerd en de diagnose wordt gesteld voor de knelpunten op vlak van doorstroming en verkeersveiligheid
  • een inventarisatie van de geplande ontwikkelingen in de omgeving
  • een prognose van de mobiliteitsevolutie naar 2020 toe
  • een voorstel van korte en lange termijn maatregelen zowel op vlak van bijkomende of aangepaste weginfrastructuur, extra aanbod openbaar vervoer en prijs
  • een modelmatige inschatting van het oplossend vermogen van deze maatregelen 

Het studiegebied omvat de E40 tussen Tienen en Evere en de E314 tussen Lummen en de aansluiting met de E40 in Heverlee, telkens beide rijrichtingen. Deze studie lag aan de basis van de spitsstrook E40 en de weefstroken op de E314 die inmiddels werden gerealiseerd. 

Download de bijlagen van de tactische studie E314 - E40