Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2014

Vlaanderen
In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

  • verkeersvolume
  • verkeerssamenstelling
  • verzadigingsgraad
  • hinderincidenten
  • hinderincidenten
  • filezwaarte
  • structurele filelocaties
  • kans op structurele file

Eén van de conclusies uit het rapport:

Het verkeer op de Vlaamse snelwegen is in 2014 met 2 à 3% toegenomen waardoor ook de verzadigingsgraad verder toeneemt. De files zitten op hetzelfde zware niveau als in 2013 of zelfs nog hoger. Ze waren wel korter, mede doordat er in 2014 minder dagen waren met zeer slechte weersomstandigheden.Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het Verkeerscentrum.Dit vijfde rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2014 een actualisatie van de vier voorgaande rapporten voor 2010, 2011, 2012 en 2013.