Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2017

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

 • verkeersvolume
 • verkeerssamenstelling
 • verzadigingsgraad
 • hinderongevallen
 • reisbetrouwbaarheid
 • reistijdfactor
 • filelengte
 • filezwaarte
 • fileduur
 • structurele filelocaties
 • voertuigverliesuren

Enkele conclusies uit het rapport:

 • In 2017 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen toegenomen met 0.6% door de toename van zowel het autoverkeer als het vrachtverkeer.
 • De stagnatie in de groei van het vrachtverkeer in de loop van 2016 blijkt zodoende tijdelijk van aard.
 • Net zoals bij 2016 het geval was, klopt 2017 de recordwaarden van zijn voorganger op het vlak van de globale filezwaarte als gevolg van een toename van zowel de ochtend- als de avondfiles. De toename is veel sterker in de regio Antwerpen (+14 à +18%) dan in de regio Brussel (+3% à +7%).
 • De ochtendfiles zijn in 2017 met 158 km gemiddeld 13 km langer dan in 2016, de avondfiles met 124 km gemiddeld 3 km langer dan in 2016.
 • Maandag 11 december is de absolute topdag in 2017 qua filelengte. Door sneeuwval tijdens de ochtendspits stond er maar liefst 603 km file op de Vlaamse snelwegen of het dubbele van de topdagen in 2015 en 2016 toen er geen sprake was van sneeuwval van betekenis tijdens de spits.
 • De toename van de congestie is grotendeels structureel en een gevolg van de hoge mate van verzadiging of zelfs oververzadiging van grote delen van het Vlaamse snelwegennet.
 • De verdere toename van de verzadigingsgraad evenals de toename van het aantal hinderongevallen leidt tot een significante toename van de files aan de klassieke knelpunten maar ook tot het ontstaan van nieuwe structurele congestie. Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua duurtijd van de files, staat in 2017 maar liefst 10.5 uur file op een gemiddelde werkdag, een toename met 2 uur op 2 jaar tijd.
 • Nergens in Vlaanderen rijdt er meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse ring, die ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. Zelfs op deze uiterst drukke wegsegmenten neemt het aantal voertuigen in 2017 nog verder toe (+ 500 à +1 000 voertuigen per dag).
 • De verkeersvolumes tussen Brugge en Knokke-Heist op het in 2017 geopende stuk van de A11 zijn nog erg laag: op een gemiddelde werkdag op de hoofdrijbaan tot 7 750 niet-vrachtwagens en tot 2 250 vrachtwagens per dag.Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

 • Tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

  worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’
 • Incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het

  Verkeerscentrum.

Dit achtste rapport vormt met cijfers voor het jaar 2017 een actualisatie van de zeven voorgaande rapporten van 2010 tot en met 2016. 

Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.