Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2018

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Het jaarrapport 2018 biedt statistische verkeersinformatie over:

 • verkeersvolume
 • verkeerssamenstelling
 • verzadigingsgraad
 • hinderongevallen
 • reisbetrouwbaarheid
 • reistijdfactor
 • filelengte
 • filezwaarte
 • fileduurstructurele filelocaties
 • voertuigverliesuren

Enkele conclusies uit het rapport:

 • De totale filezwaarte (= combinatie van filelengte en fileduur) op de Vlaamse snelwegen is gedaald in 2018.
 • De verzadigingsgraad blijft stijgen: het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen is in 2018 toegenomen met 0.4% op werkdagen en met een stevige 2.3% tijdens het weekend. Het vrachtverkeer groeide op werkdagen aan met 1.2%.
 • Tijdens de avondspits zijn de Brusselse en de Antwerpse ring samen goed voor de helft van alle files.
 • Het drukste Vlaamse wegsegment is te vinden op de Antwerpse ring, waar er tussen Berchem en Antwerpen-Oost op werkdagen in elke richting 138.000 tot 140.500 voertuigen passeren.
 • De drukste wegsegmenten op de Brusselse ring zijn de zones Machelen-Zaventem en UZ Jette-Wemmel, met in elke richting 101.500 tot 105.500 voertuigen.
 • De Antwerpse ring R1 verwerkt met 24.000 tot 26.000 vrachtwagens per dag en per richting het dubbele van het vrachtverkeer op de Brusselse ring (tot 13.500 vrachtwagens per dag).
 • De Kennedytunnel is de drukste Vlaamse tunnel, met 80.000 voertuigen per dag en per richting.

 

Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

 • Tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

  worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’
 • Incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het

  Verkeerscentrum.

Dit negende rapport vormt met cijfers voor het jaar 2018 een actualisatie van de acht voorgaande rapporten van 2010 tot en met 2017. 

Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.