Uitvoegcapaciteit naar afritten snelwegen Vlaanderen - update 2017-2018

In 2017 bracht het Verkeerscentrum in kaart bij welke afritten op de Vlaamse snelwegen er zich een capaciteitstekort voordeed in de uitvoegzone van de snelweg naar de afrit (naar het onderliggende wegennet). De analyse in dat studierapport (‘Uitvoegcapaciteit naar afritten snelwegen Vlaanderen 2016-2017’) was gebaseerd op de verkeersintensiteitsmetingen in de periode juli 2016–juni 2017 en leidde tot de identificatie van een capaciteitstekort op 20 uitvoegzones. In deze studienota wordt de analyse herhaald met recentere verkeersmetingen uit de periode juli 2017-juni 2018.

In deze studienota wordt opnieuw uitsluitend gekeken naar de uitvoegzones naar afritten die aansluiting geven op het onderliggende wegennet en niet naar de uitvoegzones aan de knooppunten op de snelwegen.