Primeur in België: vlot en veilig over "De Vlecht" bij de E17 in Waregem

De Vlecht gefotografeerd vanuit de lucht.

Op vrijdag 14 oktober is op de E17 in West-Vlaanderen het totaal vernieuwde op- en afrittencomplex [5] Waregem in gebruik genomen. Het complex werd heringericht als “De Vlecht”. Met dat innovatieve ontwerp kan het verkeer er voortaan vlotter en veiliger verlopen. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt zo de files op de Expresweg en de E17 aan, alsook conflictsituaties in het verkeer. De werkzaamheden voor “De Vlecht” hebben 8 maanden in beslag genomen.

In februari is een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de herinrichting van het drukke complex in Waregem. Nu hij daarmee klaar is, kan er verkeer over de nieuwe infrastructuur rijden. “De doorstroming en verkeersveiligheid aan het op- en afrittencomplex Waregem van de E17 met de Expresweg was dringend aan verbetering toe”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Door verkeersopstoppingen aan de verkeerslichten op de Expresweg stond je vaak aan te schuiven tijdens de spitsuren. Files op de afritten vanuit Kortrijk en Gent kwamen dan ook vaak voor, met gevaarlijke situaties op de snelweg als gevolg. Met ‘De Vlecht’ wordt het op- en afrittencomplex veiliger, efficiënter en vlotter ingericht.

Einde aan fileproblemen

Het complex van Waregem werd op een vernieuwende manier hertekend. Verkeer op de Expresweg (N382) wordt vóór de brug over de E17 naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Op die manier komt autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegen in plaats van twee. Dankzij wegmarkeringen, landschapselementen (zoals bermen met beplanting en vangrails) en portieken met signalisatie en verkeerslichten kunnen de weggebruikers het complex probleemloos gebruiken.

Meten verkeersdrukte

De verkeerslichten op "De Vlecht" werken op een slimme manier: meetlussen in het wegdek detecteren hoeveel verkeer er passeert. Zo kan het licht langer op groen blijven staan en minder lang op rood bij druk verkeer, wat een vlottere doorstroming oplevert. De verkeerslichten zijn ook ingewerkt in de signalisatieborden, in de portieken boven de rijweg. Dat is een primeur voor de provincie West-Vlaanderen.

Belgische primeur

Het systeem van “De Vlecht”, ofwel Diverging Diamond Interchange, is goed ingeburgerd in de Verenigde Staten. De toepassing in Waregem is de allereerste in België. In Wallonië start de aanleg van een "Carrefour en diamant" in de lente van 2023, op het knooppunt van de N4 met de N25, in Mont-Saint-Guibert.

Geen fietsers

Het ontwerp van het vernieuwde complex is veiliger en vlotter voor gemotoriseerd verkeer. Er is echter onvoldoende ruimte voor fietspaden of oversteekplaatsen. Er komt daarom een apart fietstraject via de Flanders-Fieldweg, met een fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en Keizerstraat. De studie voor die fietsbrug start in 2023 op. Tot de nieuwe fietsbrug er ligt, rijden fietsers om via de Wortegemseweg.

 

Infographic De Vlecht.