Wat is TMC-verkeersinformatie via uw navigatiesysteem?

De techniek waarmee u verkeersinformatie op uw navigatiesysteem kunt ontvangen heet TMC: Traffic Message Channel. Het zijn gecodeerde verkeersberichten die u ontvangt via een FM-radiokanaal. Ze worden toegevoegd aan het datasignaal, RDS genaamd (Radio Data System), dat extra informatie bevat over het uitgezonden audiosignaal, bijvoorbeeld de titel en de naam van de uitvoerder van een liedje dat op de radio te horen is.

TMC-verkeersinfo heeft twee belangrijke voordelen: het geeft enkel verkeersinfo die op u van toepassing is én het werkt taalonafhankelijk. Ook in anderstalige landen kunt u dus verkeersinformatie ontvangen in uw eigen taal of in het Engels, afhankelijk van de mogelijkheden van uw toestel. Informeer u daarover goed bij de aankoop van uw gps.

U kunt alleen verkeersinformatie ontvangen op een navigatiesysteem als dat voorzien is van een TMC-ontvanger én een locatietabel van het gebied waarover u info wilt ontvangen. Dat is ook een aandachtspunt bij uw aankoop.

Elk TMC-bericht bestaat uit twee hoofdcomponenten: een gebeurtenis en een locatie. Om beide gecodeerde gegevens te kunnen ontcijferen, moet uw navigatiesysteem beschikken over twee tabellen. De lijst met gebeurtenissen zit meestal vast geprogrammeerd in uw toestel. De locatietabel verschilt van land tot land en wordt meestal in de vorm van een geheugenkaart of CD-ROM meegeleverd bij aankoop van een navigatiesysteem. Informeer bij aankoop of het toestel de Belgische locatietabel bevat.

Naargelang de mogelijkheden van uw toestel en uw instellingen kunt u: 

  • de verkeersberichten op verschillende manieren laten weergeven: via tekst op display, door een icoon op de kaart of gesproken, 
  • op basis van de verkeersberichten uw route laten wijzigen en semi-automatisch alternatieve routes opvragen.

In Vlaanderen kunt u gratis TMC-verkeersinfo ontvangen van het Verkeerscentrum via Radio 2 van de VRT [TIC VL]. In Wallonië komt de gratis TMC-informatie van Perex in uitzending via La Première en Vivacité van de RTBF [PEREX]. TMC is ook in vele andere Europese landen gratis beschikbaar.