Belijningsmaatregelen Ekeren – Antwerpen-Noord op A12

Het Verkeerscentrum nam de A12 tussen Ekeren en knooppunt Antwerpen-Noord onder de loep en zocht er naar kleinere ingrepen binnen de bestaande wegbreedte die er de verkeersdoorstroming zouden kunnen verbeteren.

Met behulp van microsimulaties met een dynamisch verkeersmodel werden vijf voorstellen tot hermarkering van de rijbaan geëvalueerd: twee richting Antwerpen, drie richting Nederland. De resultaten leest u in het rapport.