Belijningsmaatregelen R1 Antwerpen-West

Het Verkeerscentrum nam het knooppunt Antwerpen-West (Ring Antwerpen x E17) onder de loep en zocht er naar kleinere ingrepen binnen de bestaande wegbreedtes die er de verkeersdoorstroming zouden kunnen verbeteren.

Met behulp van microsimulaties met een dynamisch verkeersmodel werden een aantal voorstellen tot hermarkering van de rijbaan geĆ«valueerd. De resultaten leest u in het rapport.