Belijningsmaatregelen R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid

Het Verkeerscentrum nam de Antwerpse Binnenring tussen knooppunt Antwerpen-Oost en knooppunt Antwerpen-Zuid onder de loep en zocht er naar kleinere ingrepen binnen de bestaande wegbreedte die er de verkeersdoorstroming zouden kunnen verbeteren.

Met behulp van microsimulaties met een dynamisch verkeersmodel werden twee voorstellen tot hermarkering van de rijbaan geĆ«valueerd. De resultaten leest u in het rapport .