Doorlichting Vlaams hoofdwegennet met betrekking tot potentiële quick wins op het vlak van doorstroming

Dit rapport geeft een doorlichting van het Vlaamse hoofdwegennet met als doel wegvakken te selecteren waar de doorstroming potentieel verbeterd kan worden met relatief kleine en snel realiseerbare ingrepen, zogenaamde ‘quick wins’. Het gaat dan vooral over aanpassingen van de weginrichting binnen de bestaande wegbreedte onder de vorm van spitsstroken, weefstroken, herbelijningsmaatregelen, enz.

Deze studie maakt een doorlichting van het hele Vlaamse hoofdwegennet met als doel wegvakken te selecteren waar de doorstroming potentieel verbeterd kan worden met relatief kleine en snel realiseerbare ingrepen. Er werd dus op zoek gegaan naar zogenaamde quick wins in functie van de doorstroming.

Hierbij werd in eerste instantie een doorlichting gemaakt van de wegvakken louter op basis van verkeerskundige parameters. Dat gebeurde door het Vlaams Verkeerscentrum. Er werd gekeken op welke delen van het hoofdwegennet de capaciteitsgrens benaderd of overschreden wordt, waar er structureel congestie is en waar met relatief eenvoudige maatregelen de doorstroming kan worden bevorderd. 

In een tweede fase werd getracht om vanuit bouwkundig perspectief zo objectief mogelijk in kaart te brengen of een aanpassing überhaupt mogelijk is. Er werd getracht die locaties te rangschikken en prioriteren in functie van de toekomstige diepteanalyses, zodat eerst die locaties worden bestudeerd waar de wegbeheerder het snelst tot uitvoering kan overgaan.