Doorstroming R2 Tijsmanstunnel

Tijdens de ochtenspits ontstaat op afrit Lillo en de R2 richting Beveren dagelijks file die terugslaat tot in de Tijsmanstunnel.

In het kader van het project ‘Quick Wins’ onderzoekt het Verkeerscentrum in deze studie de gevolgen van een aantal eenvoudige doorstromingsmaatregelen die hiervoor een oplossing zouden kunnen bieden: 

  • een volle lijn in de Tijsmanstunnel 
  • een snelheidsbeperking van 70 km/u in de Tijsmanstunnel 
  • het op 2 rijstroken brengen van afrit Lillo gecombineerd met een keuzestrook 

Deze studie is uitgevoerd aan de hand van het microsimulatiemodel hoofdwegennet R2 ter hoogte van de Tijsmanstunnel (basisjaar 2014).