Doorstroming spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen

In november 2013 stelt Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nv BAM) 33 quick wins voor aan de Vlaamse regering. Doel van deze quick wins is om op korte termijn de mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi in regio Antwerpen te verbeteren (los van de uitvoering van Masterplan 2020). Eén van die voorgestelde maatregelen is het omvormen van de busstrook tot een spitsstrook/tolstrook op E19 Noord richting Antwerpen, in functie van P+R Sint-Job.

In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum de verkeerskundige effecten van deze maatregel aan de hand van 3 scenario's. De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het microsimulatiemodel hoofdwegennet Antwerpen, basisjaar 2012. De studie is gemaakt in opdracht van de nv BAM. Conclusie van de nv BAM gebaseerd op deze studie:

"De doorrekeningen die werden uitgevoerd door het Verkeerscentrum geven aan dat de doorgerekende scenario’s een invloed hebben op het verkeersbeeld: het knelpunt ter hoogte van de P+R in Sint-Job-in-‘t-Goor verdwijnt, maar de problemen ter hoogte van Kleine Bareel en/of de Antwerpse binnenring nemen in die mate toe dat er finaal geen nettowinst wordt geboekt op de reistijd of het aantal voertuigverliesuren. Bovendien neemt het aantal rijstrookwissels in de doorgerekende scenario’s met ca. 20% toe wat de kans op ongevallen vergroot." Deze potentiële quick win wordt daarom niet weerhouden voor uitvoering.