Evaluatie spitsstrook E17 De Pinte - Zwijnaarde

Op 3 mei 2018 werd op de E17 Kortrijk-Antwerpen de vierde spitsstrook in Vlaanderen in gebruik genomen tussen het op- en afrittencomplex De Pinte en het knooppunt Zwijnaarde. Op werkdagen wordt de voormalige pechstrook er sindsdien tijdens de ochtendspits tussen 6u30 en 10u opengesteld voor het verkeer door middel van dynamische rijstrooksignalisatie en aangepaste wegmarkeringen. Op die manier wordt gedurende de drukste spitsperiode van de dag tijdelijk meer wegcapaciteit gerealiseerd.

Ruim een jaar na deze weginfrastructuuraanpassingen, wanneer het verkeer zich had aangepast aan de nieuwe situatie, maakte het Verkeerscentrum een evaluatie van de effecten.

Bij deze kwantitatieve evaluatie, op basis van metingen en waarnemingen, komen volgende aspecten aan bod:    

 • Wat zijn de effecten op de verkeersafwikkeling (files) op de E17? 
 • In welke mate krijgt deze snelweg meer of minder verkeer te verwerken?
 • Zijn er verschuivingen in de verkeersstromen?
 • In welke mate wordt de spitsstrook effectief benut?
 • Zijn er effecten op de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag?
 • Wat zijn eventuele neveneffecten?
 • Wat zijn de ervaringen op  gebruikersvlak?

Enkele van de conclusies:

 • Dankzij de spitsstrook tussen De Pinte en Zwijnaarde verloopt de ochtendspits op de E17 in de regio Gent een pak vlotter: de filezwaarte daalde er met maar liefst 79%, het aantal voertuigverliesuren nam af met 73%.
 • Als er op de E17 voor Zwijnaarde soms toch file voorkomt, is die duidelijk het gevolg van incidenten, of wordt ze veroorzaakt door een terugslaande file van verderop op de E17 of de E40.
 • De extra permanente wegcapaciteit op de uitvoegstrook van de E17 naar de E40 zorgt ervoor dat het verkeer er ook ’s avonds vlotter verloopt dan voorheen.
 • Vooral vrachtverkeer maakt gebruik van de spitsstrook. 

Meer conclusies vindt u in het rapport.