Fileproblematiek op afritten snelwegen Vlaanderen - tussentijdse rapportage 2016-2017

De problematiek van terugslaande files op de afritten van de snelwegen in Vlaanderen werd onderzocht in 2013 (o.b.v. de periode 2012) en in 2015 (o.b.v. de periode juli 2014 – juni 2015) en leidde tot de inventarisatie van een 80-tal probleemafritten. De resultaten ervan werden uitvoerig gerapporteerd in studierapporten uit april 2013 en augustus 2015. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besliste op 3 december 2015, op basis hiervan, om alle afritten met minimaal 13 fileminuten per dag als prioritair te bestempelen en verder te onderzoeken met het oog op mogelijke oplossingsmaatregelen. Voorliggend studierapport betreft een tussentijdse actualisatie van de problematiek op basis van recenteregegevens, meer bepaald de periode juli 2016 – juni 2017.

De bevindingen m.b.t. de fileterugslag van de snelwegafritten wordt in de volgende hoofdstukken op verschillende wijzen voorgesteld:

  • Hoofdstuk 4.1 geeft de 80 meest filegevoelige afritten weer in 2016-2017, gerangschikt volgens de omvang (frequentie) van het probleem. Daarbij wordt tevens de evolutie gegeven ten opzichte van 2014-2015 alsook ingegaan op de maatregelen die reeds werden genomen of gepland zijn om aan het probleem te verhelpen.
  • Hoofdstuk 4.2 focust op die afritten uit de voorgaande analyse (2014-2015) waarbij het probleem in 2016-2017 (quasi) is verdwenen. Ook hierbij wordt opgelijst welke maatregelen hiertoe hebben bijgedragen.
  • Hoofdstuk 4.3 geeft het overzicht van alle snelwegafritten in Vlaanderen, gerangschikt per weg met telkens inzicht in de omvang van het probleem in elk van de drie analyseperiodes (2012, 2014-2015 en 2016-2017).
  • Hoofdstuk 4.4 herneemt een deel van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken door enkel de prioritaire afritten AWV te hernemen waarbij eveneens de focus ligt op de evolutie van het probleem over de drie analyseperiodes.