Fileproblematiek op afritten snelwegen Vlaanderen - tussentijdse rapportage 2018-2019

De problematiek van terugslaande files op de afritten van de snelwegen in Vlaanderen werd voor het eerst onderzocht in 2013 (op basis van data uit 2012) en leidde tot de identificatie van een 80tal probleemafritten. Later werd de situatie periodiek opgevolgd in 2015 (op basis van data uit de periode juli 2014-juni 2015) en in 2017 (op basis van de periode juli 2016-juni 2017). Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besliste het Agentschap Wegen en Verkeer in december 2015 om alle afritten met minimaal 13 fileminuten per dag (in de analyse 2014-2015) als prioritair te bestempelen en voort te onderzoeken met het oog op mogelijke oplossingen. Dit rapport actualiseert de problematiek op basis van de meetgegevens uit de periode juli 2018–juni 2019.

Dit studierapport actualiseert de overzichtstabellen uit de voorgaande rapportages, maar beschrijft de afritten voorts niet. Evenmin wordt de ‘oplossingsmaatregelencatalogus’ hernomen. Daarvoor wordt verwezen naar de rapporten uit 2013 en 2015. Het rapport focust bijkomend wel op de prioritair aan te pakken afritten en de maatregelen voor oplossingen die reeds werden genomen of worden gepland.