Haalbaarheid spitsstroken E40/E314

Het Verkeerscentrum ging in het kader van een spitsstrook haalbaarheidsstudie op zoek naar wegvakken waar een spitsstrook zinvol zou kunnen zijn. Eén van de geselecteerde trajecten waar een spitsstrook zowel verkeerskundig zinvol als bouwkundig haalbaar is, is het traject E40/E314 Stevens-Woluwe – Holsbeek.

Via microsimulaties met een dynamisch verkeersmodel werden vervolgens verschillende configuraties voor dit traject gemodelleerd. De resultaten leest u in het rapport.