Haalbaarheid weefstrook E40 Sint-Denijs-Westrem – Zwijnaarde

Het verkeerscentrum ging in het kader van een spitsstrook haalbaarheidsstudie op zoek naar wegvakken waar een spitsstrook zinvol zou kunnen zijn. Een van de geselecteerde wegvakken die nader onderzocht werden is de E40 tussen St.-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Naast doorstroming werd hier eerder gefocust op verkeersveiligheid.

Via microsimulaties met een dynamisch verkeersmodel werden vervolgens verschillende configuraties voor dit wegvak gemodelleerd. De resultaten leest u in het rapport.