Impact Brexit op vrachtverkeer op Vlaamse snelwegen

Op 1 januari 2021 werden door de Brexit nieuwe douaneverplichtingen van kracht voor goederentransport naar en van het Verenigd Koninkrijk. Aangezien de mogelijkheid bestond dat de nieuwe regelingen aanvankelijk impact zouden hebben op het verkeer heeft het Verkeerscentrum in december 2020, in januari 2021 en in februari 2021 specifieke wekelijkse rapportering uitgevoerd over de verkeerssituatie op de Vlaamse snelwegen bij de grensovergangen met Frankrijk (richting kanaalhavens) en de haven van Zeebrugge.

Deze zaken werden gemonitord:

- de volumes van het vrachtverkeer ter hoogte van de grensovergangen met Frankrijk

- de verdeling van het vrachtverkeer tussen die grensovergangen

- de volumes vrachtverkeer in de richting van de haven van Zeebrugge

- de filelengte en de fileduur op de snelwegen in de richting van de grensovergangen

Om een goed beeld te krijgen van de volumes werden ze telkens vergeleken met cijfers van een gemiddelde dag in 2019, het laatste volledige jaar zonder impact van de coronacrisis op de verkeerscijfers.

De impact van de Brexit bleek beperkt te blijven. Wel leidden begin februari grenscontroles door de Franse overheid in het kader van de strijd tegen het coronavirus tot files aan bepaalde grensovergangen. Die files werden mee verwerkt in de monitoring.