Impact Brexit op vrachtverkeer op Vlaamse snelwegen

Sinds 1 januari 2021 gelden door de Brexit tal van nieuwe douaneverplichtingen voor goederentransport naar en van het Verenigd Koninkrijk. Alle overheden houden er rekening mee dat in de eerste maanden van 2021 die nieuwe regels aanleiding kunnen geven tot vertragingen en verkeershinder naar én in in de haven van Zeebrugge en de Franse kanaalhavens.

Met het oog op de mogelijke impact van de Brexit rapporteert het Verkeerscentrum sinds december 2020 wekelijks over de verkeerssituatie op de Vlaamse snelwegen bij de grensovergangen met Frankrijk en de haven van Zeebrugge.

Deze zaken worden gemonitord:

- de volumes van het vrachtverkeer ter hoogte van de grensovergangen met Frankrijk
- de verdeling van het vrachtverkeer tussen die grensovergangen
- de volumes vrachtverkeer in de richting van de haven van Zeebrugge
- de filelengte en de fileduur op de snelwegen in de richting van de grensovergangen

Om een goed beeld te krijgen van de volumes worden ze telkens vergeleken met cijfers van een gemiddelde dag in 2019.