Impact snelheidsregimes op mobiliteit en luchtkwaliteit

Om de door Europa opgelegde doelstellingen voor de beheersing van luchtverontreiniging te realiseren, keurde de Vlaamse Regering op 25 oktober 2019 het Luchtbeleidsplan 2030 goed. Wat betreft maatregelen met betrekking tot mobiliteit wordt in dat actieplan gesteld dat er onderzoek zou gebeuren naar de mogelijke impact van snelheidsaanpassingen. Om de lokale luchtkwaliteit langs snel- en ringwegen te verbeteren en de negatieve blootstellingsimpact te verminderen zou een snelheidsbeperking immers een eenvoudige en goedkope manier kunnen zijn om de emissies van het verkeer te verminderen.

In een onderlinge samenwerking onderzochten het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare werken en het Agentschap Wegen en Verkeer welke snelheidsaanpassingen onder welke voorwaarden een positieve impact kunnen hebben op de luchtkwaliteit op knelpuntlocaties, zonder afbreuk te doen aan de doorstroming en/of de verkeersveiligheid.