Impact verlaagde snelheidslimiet op de Brusselse Ring (R0)

Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit het Vlaams Parlement en van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant over het eventueel verlagen van de snelheidslimiet op de Brusselse ring (R0), voerde het Verkeerscentrum een studie uit.

In deze studie bestudeert het Verkeerscentrum de effecten een eventuele invoering van een snelheidsbeperking op de verkeersveiligheid enerzijds en de verkeersdoorstroming anderzijds. 

  • Impact op verkeersveiligheid: een dieptestudie van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel op de R0 in de periode 2012-2013.
  • Impact op de doorstroming: 3 scenario's met snelheidsbeperkingen worden gesimuleerd en vergeleken met de bestaande toestand.