Inhaalverbod vrachtwagens – specifieke case R2

Dit rapport betreft een aanvulling voor de autosnelweg R2, op het rapport ‘Inhaalverbod vrachtwagens op hoofdrijbaan 2-strooks snelwegen’ (Verkeerscentrum, juni 2017). In dat rapport werd immers gesteld dat bijkomend onderzoek nodig was voor wat betreft het implementeren van een inhaalverbod op de R2.

Dit rapport gaat dieper in op dit bijkomend onderzoek en de consequenties ervan op de toepassing

van een inhaalverbod voor vrachtwagens op de R2.