Ongevallenanalyse E19 Kontich richting Brussel

In 2009 en 2011 werd de wegconfiguratie van de E19 Antwerpen - Brussel aangepast ter hoogte van Kontich. De zogenaamde ‘vork’, de splitsing van de weg in een hoofdrijbaan en een parallelbaan, werd weggewerkt in beide rijrichtingen.

Uit eerdere bevindingen van het Verkeerscentrum bleek dat de aanpassing in de rijrichting van Antwerpen geleid heeft tot een significante verhoging van de verkeersveiligheid. In de rijrichting van Brussel echter, waar zich niet meteen een verkeersveiligheidsprobleem stelde, leek het aantal ongevallen sinds de aanpassing eerder te zijn toegenomen. Bijkomend kwam de locatie Kontich ook naar voren uit de studie ‘Doorlichting Vlaamse hoofdwegennet: potentiële quick wins op het vlak van doorstroming’ van het Verkeerscentrum. In deze studie zoomt het Verkeerscentrum daarom verder in op de verkeerssituatie op de E19 ter hoogte van de uitrit Kontich richting Brussel. Aan de hand van een uitgebreide ongevallenanalyse wordt nagegaan: 

  • Gebeuren er op dit traject (richting Brussel) daadwerkelijk meer ongevallen sinds 2011?
  • Hoe ontstaan deze ongevallen en wat is de oorzaak? 
  • Welke maatregelen zouden de verkeersonveiligheid er kunnen wegwerken?