Rapport tactische studie E313

De toename van het aantal verkeersongevallen en files op de E313 – in de periode 2004 tot 2008 – dreigde een hypotheek te leggen op tal van lopende of geplande initiatieven in de regio: het Masterplan Antwerpen, het realiseren van het bedrijventerrein Kapelleveld II in Wommelgem en het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Omgekeerd zouden deze nieuwe economische ontwikkelingen in de omgeving van de E313 op hun beurt een weerslag hebben op de verkeersafwikkeling op de E313. Om de problemen op de E313 gecoördineerd te kunnen aanpakken, gaf minister Crevits opdracht voor een grondige verkeerskundige studie van de E313, de Tactische Studie E313.

De studie bestaat uit volgende onderdelen:

  • een knelpuntenanalyse waarin de huidige verkeerssituatie wordt gekwantificeerd en de diagnose wordt gesteld voor de knelpunten op vlak van doorstroming en verkeersveiligheid
  • een inventarisatie van de geplande ontwikkelingen in de omgeving
  • een prognose van de mobiliteitsevolutie naar 2020 toe
  • een voorstel van korte en lange termijn maatregelen zowel op vlak van bijkomende of aangepaste weginfrastructuur, extra aanbod openbaar vervoer, maatregelen voor de binnenvaart en prijs
  • een modelmatige inschatting van het oplossend vermogen van deze maatregelen

Het studiegebied omvat de E313 tussen Lummen en de aansluiting met de Antwerpse ring in beide rijrichtingen. Deze studie lag aan de basis voor de spitsstrook E313 en de aangepaste wegindeling op de Antwerpse ring in Antwerpen-Zuid die inmiddels werden gerealiseerd. 

Download de bijlagen van de tactische studie E313