Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2010

Vlaanderen
In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

  • verkeersvolume
  • verkeerssamenstelling
  • verzadigingsgraad
  • hinderincidenten
  • filelengte
  • filezwaarte
  • structurele filelocaties
  • kans op structurele file

Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het verkeerscentrum.Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.