Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2011

Vlaanderen
In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

  • verkeersvolume
  • verkeerssamenstelling
  • verzadigingsgraad
  • hinderincidenten
  • filelengte
  • filezwaarte
  • structurele filelocaties
  • kans op structurele file

Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het verkeerscentrum.Dit tweede rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2011 een actualisatie van het eerste rapport voor het jaar 2010.Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.