Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2013

Vlaanderen
In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

  • verkeersvolume
  • verkeerssamenstelling
  • verzadigingsgraad
  • hinderincidenten
  • filelengte
  • filezwaarte
  • structurele filelocaties
  • kans op structurele file

 

Eén van de conclusies uit het rapport:

In 2013 zijn de files op de Vlaamse snelwegen toegenomen terwijl de verkeersvolumes ongeveer gelijk bleven. Dat wijst op een toename van de incidentele files. De voornaamste oorzaken zijn ongevallen, wegenwerken en de slechtere weersomstandigheden in het voor- en najaar van 2013.     Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het Verkeerscentrum.Dit vierde rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2013 een actualisatie van de drie voorgaande rapporten voor 2010, 2011 en 2012.Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden