Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2015

Vlaanderen
In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.

Volgende indicatoren komen aan bod:

 • verkeersvolume
 • verzadigingsgraad
 • hinderongevallen
 • reisbetrouwbaarheid
 • reistijdfactor
 • filelengte
 • filezwaarte
 • fileduur
 • structurele filelocaties
 • voertuigverliesuren

Enkele conclusies uit het rapport:

 • In 2015 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen toegenomen met zo’n 2%.
 • De filezwaarte steeg met 2% tot 4% naargelang de regio en het dagdeel.
 • In vergelijking met 2012 is het structurele fileprobleem van de snelwegen alleen maar groter geworden, behalve op de plaatsen waar er infrastructuuringrepen zijn gebeurd (aanleg van spitsstroken bijvoorbeeld). 
 • Tijdens de avondspits zijn de ringwegen rond Antwerpen en Brussel goed voor 54 % van de Vlaamse files.
 • Nergens is het drukker dan op het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer.

   

Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het

          Verkeerscentrum.Dit zesde rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2015 een actualisatie van de vijf voorgaande rapporten van 2010 tot en met 2014.Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden