Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2019

In zijn Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2019 schetst het Verkeerscentrum de evolutie van het snelwegverkeer in 2019. De cijfers in het rapport werden verzameld op basis van objectieve waarnemingen: tellingen met detectielussen in het wegdek van de snelwegen en de incident- en filemeldingen van de verkeersleiders in de controlezaal. Dit 10e jaarrapport biedt in 147 bladzijden een actualisatie van de 9 voorgaande rapporten (van 2010 tot en met 2018).

De verkeersindicatoren in het jaarrapport 2019 bieden statistische verkeersinformatie over:

 • verkeersvolume
 • verkeerssamenstelling
 • verzadigingsgraad
 • hinderongevallen
 • reisbetrouwbaarheid
 • reistijdfactor
 • filelengte
 • filezwaarte
 • fileduurstructurele filelocaties
 • voertuigverliesuren

Enkele vaststellingen uit het rapport samengevat:

 • Het autoverkeer nam in 2019 toe met 0,4% op werkdagen en met 1,1% in het weekend. Het vrachtverkeer op werkdagen groeide aan met 0,8%. De extra verkeersvolumes kwamen er vooral bij tijdens de spitsuren. De gemiddelde ochtendfile was 155km lang (5km langer dan in 2018), de avondfile 119km (4km korter dan in 2018).
 • Wat betreft de filezwaarte (de combinatie van de filelengte en de duur van de file) was 2019 geen recordjaar. Dat blijft 2017. Maar na de lichte daling in 2018 ging de filezwaarte in Vlaanderen weer omhoog, met 2%. Dat was vooral het gevolg van de forse stijging met 8% van de ochtendfiles in Brussel en Antwerpen. Daarnaast hebben ook de talrijke wegwerkzaamheden van de voorbije jaren in die regio’s tot extra congestie geleid. De ringwegen van Brussel en Antwerpen maakten samen een derde uit van alle ochtendfiles en ruim de helft van de avondfiles op de Vlaamse snelwegen.
 • Door de aanhoudende groei van het verkeer geraken de snelwegen alsmaar meer verzadigd, want op grote delen is er geen restcapaciteit meer. Het meest verzadigd waren de zone van UZ Jette-Zellik op de R0, de Kennedytunnel en de zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost op de R1. De zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost was met 139.000 voertuigen per werkdag ook in 2019 weer het drukste snelwegstuk van Vlaanderen.
 • Door de stijgende verkeersdruk groeien verzadigde stukken gemakkelijk uit tot structurele filezones. Een duidelijk voorbeeld van zo’n nieuwe structurele filezone is de E19 van Brussel naar Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Kontich. Daar zijn de files ter hoogte van de opritten van Mechelen-Noord en Rumst de voorbije jaren steeds zwaarder geworden waardoor ze intussen structureel van aard zijn.
Grafiek filezwaarte 2019.
 • De structurele knelpunten die in 2019 grote stijgingen lieten optekenen wat betreft fileduur op werkdagen zijn de R1 richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Oost (50 minuten meer file dan in 2018), de E313 richting Antwerpen in Wommelgem en de E40 richting Brussel tussen Sterrebeek en St.-Stevens-Woluwe (+40 minuten). Op de R2 voor de Tijsmanstunnel richting Nederland daalde de fileduur dan weer met een halfuur, op de E314 richting Nederland in Wilsele zelfs met 40 minuten.
 • Positief is ook de afname (voor het eerst in jaren) met 40 minuten van de fileduur voor de Kennedytunnel richting Nederland. Maar met gemiddeld 10,5 uur file per dag was de Kennedytunnel wel opnieuw de recordhouder in Vlaanderen. Hij was met 78.200 voertuigen per dag en per richting ook de drukste Vlaamse tunnel.
Kaart met gemiddelde verkeersvolumes op snelwegen in Vlaanderen.