Snelheidsbeeld personenverkeer snelwegen Vlaanderen 2017

Dit rapport kadert in het onderzoek naar bijkomende systemen voor trajectcontrole op de Vlaamse snelwegen. Aan de hand van een set kengetallen voor iedere permanente meetlocatie op de snelwegen wordt inzicht gegeven in het verkeersgedrag, en meer specifiek het snelheidsbeeld op elk van deze locaties.

In dit rapport geven tabellen per snelweg en rijrichting de kengetallen weer in verband met het snelheidsbeeld van het personenverkeer op de snelwegen en dat voor alle beschikbare meetlocaties. De wegen zijn geordend op basis van hun A-nummering.