Trajectcontrole ter hoogte van Kennedytunnel

Het verkeerscentrum bestudeerde de mogelijke effecten van een eventuele invoering van trajectcontrole op de Antwerpse Ring ter hoogte van de Kennedytunnel.

Zowel de impact op de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid werden onderzocht: 

  • In het doorstromingsonderzoek werden drie scenario's geĆ«valueerd met behulp van het microsimulatiemodel Antwerpen (basisjaar 2012).
  • In de ongevallenanalyse (periode 2006-2011) werden de ongevalsfactoren uitgezet tegen twee verschillende snelheidsregimes.  

De bevindingen leest u in het rapport.