Uitvoegcapaciteit naar afritten snelwegknooppunten 2017

Dit rapport is een vervolg op het studierapport ‘Uitvoegcapaciteit naar afritten snelwegen Vlaanderen 2016-2017’ (Verkeerscentrum, september 2017). Die studie had tot doel na te gaan op welke plaatsen en in welke mate er zich op de Vlaamse snelwegen problemen stellen op het vlak van de uitvoegcapaciteit van de snelweg naar de afrit. Dit rapport heeft tot doel een analoge analyse te maken voor de afritten naar de snelwegknooppunten (verkeerswisselaars).

In dit rapport worden de uitvoegzones aan de (primaire) afritten naar de snelwegknooppunten (verkeerswisselaars) systematisch doorgelicht. In de eerste plaats wordt in kaart gebracht op welke plaatsen en in welke mate er aan de knooppunten een probleem is op het vlak van de uitvoegcapaciteit van de snelweg naar het knooppunt. Bijkomend wordt in kaart gebracht aan welke snelwegknooppunten de wijze waarop de uitvoegzone op de rijbaan is gemarkeerd voor verbetering vatbaar is.

De analyse baseert zich op de verkeerssituatie (verkeersmetingen) 2017 maar houdt bij de beoordeling rekening met de aanpassingen aan de weginfrastructuur of wegmarkeringen die in 2017 en de eerste helft van 2018 werden uitgevoerd. De bevindingen worden in detail besproken per provincie.