Verkeersvolumes en rijbaanindeling knooppunt Aalbeke en bij uitbreiding de E403 Moorsele-Aalbeke

De afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen heeft in het verleden enkele wijzigingen uitgevoerd aan de wegconfiguratie op en rond het knooppunt Aalbeke (E17xE403). Onder meer naar aanleiding van de doorlichting van het hoofdwegennet op vlak van potentiƫle quick wins doorstroming alsook eigen bevindingen wenst men nog bijkomende aanpassingen te doen die mogelijkerwijs gecombineerd kunnen worden met wegenwerken die er zullen plaatsvinden.

Om verdere aanpassingen aan de wegconfiguratie op deze locatie te onderbouwen is inzicht nodig in de verkeerstromen naar, op en weg van het knooppunt. Deze studienota heeft als doel hierop een antwoord te bieden door alle verkeersbewegingen te kwantificeren op het knooppunt Aalbeke, en bij uitbreiding de E403 tussen Moorsele en Aalbeke, knelpunten te identificeren alsook een aantal mogelijke oplossingen voor te stellen. 

De studienota geeft een overzicht van alle bevindingen en conclusies.