Voorbehouden rijstrook E17 richting Antwerpen

In november 2013 stelt Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nv BAM) 33 quick wins voor aan de Vlaamse regering. Doel van deze quick wins is om op korte termijn de mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi in regio Antwerpen te verbeteren (los van de uitvoering van Masterplan 2020). Eén van die voorgestelde maatregelen is een voorbehouden rijstrook op de E17 richting Antwerpen voor verkeer naar E34/R2.

In november 2013 stelt Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nv BAM) 33 quick wins voor aan de Vlaamse regering. Doel van deze quick wins is om op korte termijn de mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi in regio Antwerpen te verbeteren (los van de uitvoering van Masterplan 2020). Eén van die voorgestelde maatregelen is een voorbehouden rijstrook op de E17 richting Antwerpen voor verkeer naar E34/R2. 

In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum de verkeerskundige effecten van deze maatregel aan de hand van 3 scenario's. De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het microsimulatiemodel hoofdwegennet Antwerpen, basisjaar 2012.

De studie is gemaakt in opdracht van de nv BAM.

Conclusie van de nv BAM na deze studie:

"Gezien de hoge kost van de maatregel 'Voorbehouden rijstrook op E17 voor verkeer naar E34/R2' (raming geschat op 2,9 tot 4,3 miljoen euro), past hij niet binnen het budget van de quick wins. Bovendien is de voorgestelde maatregel naar timing toe niet compatibel met de infrastructuurwerken op Linkeroever die in 2017 van start gaan. Zowel de zuidelijke als de noordelijke knoop van de E17 met de E34/R2 zullen worden heraangelegd. Met de huidige zuidelijke knoop moet de spitsstrook links liggen, met de nieuwe nog te bouwen knoop zou deze rechts komen te liggen. Daarnaast wordt er een parallelweg voorzien langsheen de E17 en de E34 vanaf de afrit van de E17 in Zwijndrecht over de Blancefloerlaan naar de Canadastraat ter hoogte van de huidige oprit Waaslandhaven-Oost op de E34. Deze parallelweg dient om onder meer het bestemmingsverkeer voor Linkeroever, Zwijndrecht en de nieuwe P+R ter hoogte van de Blancefloerlaan niet nodeloos te mengen met het verkeer op de E17 van en naar de Kennedytunnel. Daarnaast heeft Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook een project opgestart naar een capaciteitsverhoging van de E17." 

Om al deze redenen wordt deze maatregel niet weerhouden voor uitvoering.