Wegconfiguratie E19 Kontich

In 2009 en 2011 werd in Kontich de wegconfiguratie van de E19 tussen Antwerpen en Brussel aangepast. Meer specifiek werd de zogenaamde ‘vork’ (de splitsing van de weg in een hoofdrijbaan en een parallelbaan) weggewerkt in elke rijrichting. Vooral in de rijrichting van Antwerpen was de oude wegconfiguratie onveilig en heeft de aanpassing geleid tot een significante verhoging van de verkeersveiligheid. De wegconfiguratie in die rijrichting kan echter nog verder worden geoptimaliseerd. In de rijrichting van Brussel, waar zich niet meteen een verkeersveiligheidsprobleem stelde, heeft de aanpassing niet geleid tot een verhoogde verkeersveiligheid.

Deze studienota identificeert de resterende knelpunten en eventueel versterkende factoren op de E19 ter hoogte van Kontich. Tevens bevat ze een voorstel voor maatregelen die een oplossing kunnen bieden. De aanleiding tot de nota is in de eerste plaats de situatie die zich voordoet voor het verkeer in de richting van Brussel.