Wat betekent de letter op het gele bord van een calamiteitenroute?

Geel calamiteitenroutebord met zwarte letter G.

Elke snelweg heeft per rijrichting een routeletter toegewezen gekregen voor zijn calamiteitenroutesDie letterkeuze is willekeurig gemaakt. De letters hebben met andere woorden geen enkele betekenis. Ze dienen alleen voor efficiënte communicatie met de weggebruikers (kort en zonder taalbarrière) en tussen partners in het dynamisch verkeersbeheer, zoals de politie en het Verkeerscentrum. De calamiteitenroutes zijn vastgelegd in nauw overleg tussen de betrokken gemeenten, de politie en de Vlaamse overheid. Daarbij werd ernaar gestreefd om de hinder voor de omliggende regio zo klein mogelijk te houden.

Wegenkaart met calamiteitenroutes op Vlaamse snelwegen.
Overzicht van de calamiteitenroutes op de Vlaamse snelwegen.

Meer over Calamiteitenroute