Welke camera's gebruikt het Verkeerscentrum?

Voor de permanente monitoring van het verkeer op de snelwegen en in de tunnels zet het Verkeerscentrum een groot aantal verkeerscamera's in (naast andere instrumenten). Die camera's zijn bedoeld om verkeerssituaties te bekijken en om het veilig gebruik van tunnels te controleren. Bij zijn dynamisch verkeers- en tunnelbeheer gebruikt het Verkeerscentrum geen nummerplaatherkenningscamera's, noch trajectcontrolecamera's. 

Een deel van onze verkeerscamera's zijn zogenaamde "slimme" camera's of AID, camera's voor Automatische Incident Detectie. Zij hebben een vaste kijkrichting. Wanneer het verkeer ergens plots verstoord wordt, merken die camera's dat meteen op en geven ze een alarmsignaal in de controlezalen van het Verkeerscentrum. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aanrijdingen, stilgevallen defecte voertuigen of filevorming. 

Andere verkeerscamera's zijn niet AID, maar zijn 360° wendbaar met een joystick en laten toe om in te zoemen. Met die camera's kunnen de medewerkers in de controlezalen een ruime omgeving gedetailleerd bekijken en onderzoeken. 

Het Verkeerscentrum plaatst een selectie van actuele camerabeelden bij de realtime verkeersinformatie op zijn website. 

Verkeersleider bekijkt camerabeelden.