Verkeer in

Huidige verkeerssituatie in regio

knooppunt Kortrijk-West
Gemaakt op 8 augustus 2022 - 06:59

Werkzaamheden in de middenberm Knooppunt Kortrijk-West op de aansluiting van R8 buitenring naar A19 richting Ieper

Verkeerssituatie

  • Twee rijstroken afgesloten

  • Eén rijstrook beschikbaar

  • Versmalde rijstroken

  • Verkeerssituatie gewijzigd