R2 - Frans Tijsmanstunnel richting Gent afgesloten tijdens twee weeknachten en een weekend (7 - 12 december)

Laatste update: 7 december 2022

In december wordt in de Frans Tijsmanstunnel op de R2 in de Antwerpse haven gewerkt aan de vluchtdeuren. Dat gebeurt gedurende twee weeknachten en tijdens het volledige tweede weekend van december. De tunnel is dan afgesloten voor verkeer in de...

Lees meer

R2 - Frans Tijsmanstunnel richting Gent afgesloten tijdens twee weeknachten en een weekend (7 - 12 december)

Laatste update: 7 december 2022

E313 - Gedurende zes weeknachten afsluitingen op complex Herentals-West (12 - 20 december)

Laatste update: 24 november 2022

R0 - Leonardtunnel 's nachts beurtelings afgesloten in beide richtingen (12 december)

Laatste update: 7 december 2022

R1 - ERNSTIGE HINDER: tijdens weekend 16-19 december op viaduct Merksem over slechts één rijstrook richting Gent (en op- en afrit dicht)

Laatste update: 8 december 2022

R0 - Vierarmentunnel op Brusselse binnenring op werkdagen 's nachts dicht (9 november - 16 december)

Laatste update: 18 november 2022

R1 - Tot eind mei nachtelijke afsluitingen Kennedytunnel voor nieuwe verlichting

Laatste update: 7 december 2022

R1 - ERNSTIGE HINDER: tijdens weekend 20 - 23 januari beperkte doorgang richting Gent op viaduct Merksem

Laatste update: 6 december 2022

R1 - Wegens fragiele brugvoeg beperkte doorgang en max 70km/u op viaduct Merksem richting Nederland (tot januari)

Laatste update: 26 oktober 2022

Antwerpen - Langdurige hinder door werken voor de Oosterweelverbinding

Laatste update: 15 maart 2022