1,34 miljoen kilo afval geruimd langs Vlaamse gewest- en snelwegen

Wegentoezichters poseren bij afval.

In 2021 ruimde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maar liefst 1,34 miljoen kilo (1.343 ton) afval langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Dat is een daling van 23% tegenover 2020 en meer dan een halvering in vijf jaar tijd. Ondanks die daling blijft het maatschappelijk probleem van het sluikstorten groot en kostelijk.

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verscheidene instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

In 2021 werd 1.343 miljoen kilo zwerfvuil geruimd langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen. De provincie Antwerpen is elke jaar opnieuw goed voor de grootste hoop: 307 ton afval in 2021. Klik hier voor een opdeling naar provincie en evolutie doorheen de tijd.

Mensen dumpen afval op dienstenzones met weinig sociale controle, bijvoorbeeld carpoolparkings, of op afgeschermde plaatsen in de buurt van drukke wegen, zoals onder bruggen of op dienstwegen tussen op- en afritten. AWV doet daarom regelmatig algemene zwerfvuil-opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen. Een 50-tal gemachtigde AWV-wegentoezichters verbaliseren overtreders; in 2021 werden naast verbale waarschuwingen ook 116 PV’s verstuurd. Wegens hun anonimiteit blijven de meeste sluikstorters echter ongevat.

Veel mensen zetten zich elke dag in om afval te ruimen. Het ruimen en verwerken kost handenvol geld. Enkel al voor 2021 schatten we de opruim- en verwerkingskost voor afval langs onze gewest- en autosnelwegen op 3,7 miljoen euro”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Naast verbaliseren, werkt AWV ook aan sensibilisering, samen met partners als OVAM. Onderzoek van de OVAM wijst uit dat liefst 77% van de Vlamingen - drie op de vier - zegt zich aan zwerfvuil te ergeren. Bovendien wordt zwerfvuil meer en meer als een factor opgegeven die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat. In samenwerking met OVAM zijn er jaarlijks sensibiliseringscampagnes, waarvoor onder andere de informatieborden van AWV langs de snelwegen worden ingezet.

Op de foto ziet u AWV-wegentoezichters Edwin Houben en Johan Haems. Zij zijn beiden betrokken bij het opruimen van zwerfvuil.

Grafiek kostprijs opruimen zwerfvuil.