2022 is goed voor ruim 40 werven op de Vlaamse snelwegen

Arbeiders op een werf.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap laten in 2022 op de Vlaamse snelwegen 42 werven uitvoeren, waaronder een aantal grote structurele ingrepen aan bruggen en tunnels. In totaal zal dat 81 kilometer nieuw of vernieuwd wegdek opleveren. En alles samen komt dat neer op een investering van 476 miljoen euro (de kosten van Oosterweel niet inbegrepen).

Met dagelijks gemiddeld meer dan 66 miljoen afgelegde voertuigkilometers is het hoofdwegennet mee de motor van de Vlaamse economie. De autosnelwegen zijn bovendien van strategisch belang voor het Europese vervoer. Door te investeren in de renovatie, de vernieuwing en het onderhoud van zijn weginfrastructuur maakt Vlaanderen werk van een veiliger, vlotter en toekomstbestendig wegennet op de lange termijn.

Ook de werken aan tunnels en bruggen springen in het oog, met onder andere de vernieuwing van de verlichting en wandpanelen in de Kennedytunnel, de aanleg van een calamiteitendoorsteek in de Vierarmentunnel, de grondige renovatie van de Leonardtunnel en de renovatie van het viaduct van Vilvoorde.

Aandacht voor minder hinder

De geplande wegenwerken zullen onvermijdelijk ook tijdelijk hinder veroorzaken voor het verkeer. Weggebruikers krijgen daarom de raad om de concrete planning van de werven op hun vaste routes goed in de gaten te houden op www.wegenenverkeer.be. Realtime info over files, werven en incidenten op de snelwegen is de klok rond te vinden op de zusterwebsite www.verkeerscentrum.be. Zo beschikt iedereen steeds over de meest actuele informatie over waar er precies op welke snelweg gewerkt wordt én welke hinder er daarbij voelbaar is of te verwachten valt.

De werven met de grootste hinder in 2022 worden verwacht op:

  • de E313 met de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van Wommelgem,
  • de E40 met de vervanging van de portieken en de aanleg van pechhavens in Sterrebeek,
  • de vernieuwing van de “Trompetaansluiting” R8/A19 in Kortrijk,
  • de Brusselse binnen- en buitenring (R0) met de start van de renovatie van het viaduct van Vilvoorde,
  • de E40 met de vervanging van de spoorbrug aan Erpe-Mere
  • de Kennedytunnel op de Antwerpse ring R1 met de vernieuwing van de verlichting en de wandpanelen.

Om de hinder van zijn werven te beperken, stemt het Agentschap Wegen en Verkeer de timing van de werkzaamheden af met tal van partners, waaronder Touring, VAB, Febetra, VOKA en Logistiek Vlaanderen. Ook wordt vermeden dat op hetzelfde moment ingrijpende werken georganiseerd worden in dezelfde omgeving. Vooraf worden omleidingsroutes onderzocht om ze hindervrij te houden.

Veiligheid aan werven prioriteit

Op de werven zijn dag en nacht arbeiders aan het werk. Het is de bedoeling dat zij in veilige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. Daarom worden er maatregelen genomen om ongevallen in de werfsituatie te vermijden. De snelheid van het verkeer zal daar bijvoorbeeld gecontroleerd worden: onder meer met bemande politiecontroles en met de inzet van semi-vaste snelheidscamera’s en mobiele trajectcontroles. “Hou je aan de snelheidslimiet, respecteer de signalisatie en wees extra aandachtig bij het naderen van een werfzone”, roept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op.

Overzicht van de grote werven op een kaart en in een lijst.