Al 95 elektrische snellaadpunten bij Vlaamse snelwegen

Laadinfrastructuur bij de E19 in Brecht.

Laadinfrastructuur bij de E19 in Brecht (foto: AWV_Kris Van de Sande)

Om de omslag naar zero-emissievoertuigen in Vlaanderen te realiseren, zet het Agentschap Wegen en Verkeer in op de versnelde installatie van elektrische laadinfrastructuur langs grote verkeersassen. Vandaag kunnen bestuurders op 95 plaatsen bij de Vlaamse snelwegen hun elektrische wagen (ultra)snel opladen. Tegen eind volgend jaar zullen ze er 130 (ultra)snellaadpunten zijn. Ook voor vrachtwagens wordt elektrisch laden voort uitgerold. 

Snellaadpunt om de 25 kilometer 

Vandaag kunnen bestuurders op 95 locaties bij of in de buurt van een Vlaamse snelweg terecht om hun elektrische auto snel op te laden. Die 95 locaties leveren samen 3.512 CPE (charge point equivalents of laadpuntequivalenten). Tegen eind 2025 komen er nog 35 locaties bij, wat het totaal dan op 130 zal brengen. Daarmee haalt de Vlaamse overheid haar doelstelling om tegen eind volgend jaar om op de snelwegen om de 25 kilometer laadinfrastructuur aan te bieden. Vroeger dan gepland, zal de Vlaamse overheid zo ook de Europese doelstellingen voor laadinfrastructuur voor personenvervoer bereiken.

Op 71 van de 95 locaties staan ultrasnelladers, waarmee een capaciteit van minstens 150 kilowatt opgeladen kan worden. In ongeveer vijf minuten zijn de krachtigste wagens alweer klaar om 100 kilometer verder te rijden. 

Bij de bouw van een ultrasnellader komt heel wat voorbereiding kijken. Een ultrasnellader van 350 kW die een uur lang maximaal vermogen levert, betekent het dagverbruik van gemiddeld 30 gezinnen. Dat kan vaak niet zonder een uitbreiding van het elektriciteitsnet en de bouw van een distributiecabine. Voor die cabine is een omgevingsvergunning nodig. Door de oorlog in Oekraïne zijn de wachttijden voor het verkrijgen van materialen voor de bouw van ultrasnellaadinfrastructuur sterk toegenomen. 

Ook laadinfrastructuur voor vrachtwagens

Sinds 2021 lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer open calls om concessiehouders te zoeken voor 82 van de 130 locaties. “Concessiehouders installeren niet enkel de laadvoorzieningen, ze exploiteren en onderhouden ze ook,” zegt Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het agentschap. “Als overheid zorgen we voor de locaties en creëren we de randvoorwaarden, maar de investering en bijhorende risico’s worden gedragen door onze private partners.”

Naast de uitrol van laadinfrastructuur voor personenvervoer voorziet het agentschap ook in laadinfrastructuur voor elektrische trucks. Zo gaat de vernieuwing van een snelwegparking ook verplicht gepaard met de plaatsing van dergelijke laadinfrastructuur. 

Waar snellaadpunten?

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u een overzicht van alle locaties met snellaadinfrastructuur in de buurt van de Vlaamse snelwegen. Op de kaart staan zowel de reeds aanwezige laadpunten als de locaties in voorbereiding aangeduid.