Campagne vraagt aandacht voor de verplichte reddingsstrook bij file

Affiche reddingsstrook.

Met affiches langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen en boodschappen op dynamische tekstborden vestigt het Agentschap Wegen en Verkeer in de maand januari nog eens de aandacht op de verplichte reddingsstrook bij file. De verplichting staat in de wegcode sinds oktober 2020, maar nogal wat weggebruikers zijn er nog onvoldoende mee vertrouwd en vormen niet spontaan de reddingsstrook bij vertraagd of stilstaand verkeer. De campagne past in de doelstellingen van het Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 van minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

Het principe van de reddingsstrook is eenvoudig: alle voertuigen op de linkerrijstrook rijden bij file zo veel mogelijk links, terwijl de rest maximaal uitwijkt naar rechts. Op die manier wordt een vrije doorgang gemaakt tussen het stilstaand of sterk vertraagd verkeer zodat de hulpdiensten vlot ter plaatse kunnen komen. De pechstrook, een gesloten spitsstrook of een fietspad blijven steeds vrij. In de feiten blijkt echter nog regelmatig dat heel wat weggebruikers de reddingsstrook niet spontaan vormen.

Het vormen van de reddingsstrook is verplicht van zodra het verkeer vertraagt, dus ook als er (nog) geen naderende zwaailichten of sirenes te zien of horen zijn. De vrije doorgang maakt dat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn bij een ongeval. "Zo worden kostbare minuten gewonnen en kunnen - letterlijk - levens gered worden”, onderstreept minister Peeters. Ook de rijbaan kan zo sneller worden vrijgegeven, met minder lange files als gevolg.

Voor motorrijders is de reddingsstrook ook een goede zaak. Zij kunnen de vrije ruimte gebruiken om de file voorbij te rijden (maximum 20 km/u sneller dan de andere weggebruikers).

Handhaving gebeurt door de politiediensten. De boetes voor het niet vormen van de reddingsstrook kunnen oplopen tot 174 euro.

Hoe een reddingsstrook vormen?

Dit camerabeeld toont hoe weggebruikers op de Brusselse ring spontaan een reddingsstrook vormen bij een incident dat meteen tot file leidt. Dankzij hun reddingsstrook is de plek van het incident vlot bereikbaar voor de hulpdiensten en kunnen de afhandeling van het incident en de hulp aan de betrokken weggebruikers snel opgestart worden.

Hoe, wanneer en waar een reddingsstrook vormen? U leest er alles over op deze speciale webpagina: www.wegenenverkeer.be/reddingsstrook