Drie op de vijf bestuurders vertragen niet bij wegwerkzaamheden

Affiche.

Jaarlijks gebeuren er heel wat verkeersongevallen ter hoogte van wegwerkzaamheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert daarom in de maand juni een nieuwe campagne rond veilig rijden langs werven. Met de oproep ‘Rij veilig, wij veilig’ komen ook de risico’s voor wegenwerkers onder de aandacht. 

In 2020 waren er bijna 20% minder ongevallen dan in 2019*, een gevolg van een daling in het verkeer tijdens corona. Maar die daling zien we amper bij ongevallen ter hoogte van werven. In 2020 vielen er 11 doden en waren er 443 ongevallen met gewonden aan werven in Vlaanderen. Ter vergelijking: in 2019 waren er 7 dodelijke ongevallen en 454 ongevallen met gewonden. Daarom roept de affichecampagne op tot voorzichtiger rijden in de buurt van wegwerkzaamheden.

Extra aandacht en niet te snel rijden

Wegenwerken zorgen tijdelijk voor nieuwe verkeerssituaties. Denk aan minder en smallere rijstroken, asverschuivingen of doorsteken door de middenberm. Even niet opletten kan een ongeval veroorzaken met ernstige gevolgen. Weggebruikers moeten dus extra aandachtig zijn wanneer ze een werf naderen, de aanwezige signalisatie respecteren en zich aan de snelheidslimiet. Opvallend: het onderzoeksinstituut Vias wijst erop dat in vergelijking met andere Europese landen de Belgische bestuurder het vaakst aangeeft dat hij vergeet te vertragen in de buurt van wegenwerken; maar liefst 63% geeft dat toe.**

Werven veilig inrichten en snelheidscontroles

Veilig rijden is één zaak, maar het veilig inrichten van een werf is even belangrijk. AWV bekijkt bij de voorbereiding van elke werf wat nodig is om ongevallen te voorkomen. Werven worden goed op voorhand aangekondigd via vaste en dynamische signalisatie en de maximaal toegelaten snelheid wordt verlaagd. AWV neemt indien nodig ook extra maatregelen. Zo liep het aantal ongevallen aan de renovatiewerf op het viaduct in Gentbrugge fors terug door meer zichtbare markeringen, rijstrooksignalisatie en de afbouw van snelheid over langere afstand.

In overleg met de politie plaatst AWV aan wegenwerken mobiele flitspalen en trajectcontroles. Ook zijn er bemande controles tijdens kritische fases van werken met groot veiligheidsrisico. Denk bijvoorbeeld aan situaties waar wegenwerkers vlak naast een drukke verkeersas werken. Studies tonen aan dat snelheidscontroles mensen trager doen rijden. Recente cijfers*** van een mobiele trajectcontrole langs de E314 aan Boorsem tonen dat 85% van de bestuurders gemiddeld 68km/u reden en zich dus goed hielden aan de toegelaten 70km/u.

Campagne met focus op wegenwerkers

Het gaat niet enkel over de veiligheid van bestuurders, maar ook die van wegenwerkers. “Werken op een werf is levensgevaarlijk wanneer bestuurders te snel of roekeloos rijden. Ik hoor ook nog te vaak verhalen over verbale en fysieke agressie van bestuurders. Ik begrijp de frustratie die files aan wegenwerken teweeg brengen, maar reageer je niet af op de mensen die er werken,” roept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters op.

De campagne ‘Rij veilig, wij veilig’ loopt de hele maand juni met affiches langs grote wegen en via een campagne op sociale media.

Bronnen:
* Statbel, 2020, een jaar als geen ander op de weg
** (Via Vias) Fondation Da Vinci, Europese Barometer
*** Federale Wegpolitie, Statistieken E314 Boorsem ri Leuven, 29 maart  - 26 april 2022