Europese Dag van het Slachtoffer: website bundelt alle relevante info

Illustratie verkeersongeval.

Dinsdag 22 februari is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers en hun naasten. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid grijpt de gelegenheid aan om zijn website www.slachtofferzorg.be nog eens onder de aandacht te brengen. De website biedt een hoop relevante informatie voor al wie ooit slachtoffer of getuige was van een ongeval, bijvoorbeeld op de weg.

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen vijf jaar. Slachtoffers van verkeersongevallen (maar ook van misdrijven, rampen en aanslagen) kunnen op de site relevante informatie vinden op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Een bundeling van dergelijke informatie op één website is nuttig. Een verkeersongeval kan immers heel ingrijpend zijn. Niet alleen voor wie gewond raakte of een naaste verloor in het verkeer, maar ook voor inzittenden die geen verwondingen opliepen of voor mensen die het ongeval voor hun ogen hebben zien gebeuren en er zwaar onder de indruk van zijn.

De website biedt uitgebreide praktische informatie over tal van feiten en situaties en gaat dieper in op wat verkeersslachtoffers zelf kunnen doen en wie hen concreet kan helpen. De website geeft ook antwoorden op vragen over verkeersagressie en vluchtmisdrijf. Slachtoffer zijn van een ongeval met vluchtmisdrijf brengt vaak nog extra emoties mee, zoals woede of ontgoocheling. Als de dader van het vluchtmisdrijf zich achteraf niet aangeeft of niet wordt gevonden, blijft het slachtoffer vaak zitten met een hoop onbeantwoorde vragen, waardoor hij of zij het moeilijker heeft om te verwerken wat er is gebeurd.

Surf naar www.slachtofferzorg.be of bekijk even dit filmpje.