Mobilidata: mobiliteitsdata delen om slim vooruit te gaan

Logo Mobilidata voor foto van landschap.

Veiliger, vlotter en meer duurzaam verkeer dankzij de inzet van vernieuwende technologie en slimme mobiliteitsdata. Dat is de ambitie van Mobilidata, een programma van de Vlaamse overheid in samenwerking met tal van private partners. Volg de evoluties op de voet via mobilidata.be. De komende maanden vindt u op die website filmpjes die het programma concreet toelichten.

Het programma Mobilidata wil anonieme gegevens van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samenbrengen om daarna die data real-time beschikbaar te stellen. Zo wil Mobilidata de technologische mogelijkheid bieden om het Vlaamse verkeer veiliger, vlotter en duurzamer te maken voor elke weggebruiker.

In Vlaanderen worden we enerzijds geconfronteerd met structurele verkeersuitdagingen die we willen aanpakken. Anderzijds is er het feit dat de beschikbare vrije ruimte beperkt is omdat het een dichtbevolkte regio is. Hoe kunnen we die mobiliteitsvraagstukken aanpakken? Om antwoorden te bieden, zet Mobilidata in op slimme verkeersoplossingen. Het kijkt naar technologie om onze infrastructuur slimmer te maken en oplossingen te bieden voor de actuele verkeersbehoeften.

Zo werkt Mobilidata in een partnerschap met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), onderzoekscentrum imec en private partners aan de grootschalige realisatie van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen. Slimme verkeerslichten kunnen inspelen op het werkelijke verkeer om zo de doorstroming veiliger en vlotter te laten verlopen. Bovendien kunnen bepaalde weggebruikers, zoals politie, brandweer of een groep schoolkinderen, op aanvraag langer of eerder groen licht krijgen bij slimme kruispunten.

Via technologie wil Mobilidata weggebruikers ook real-time op de hoogte brengen van onder meer hinder door wegwerkzaamheden, een spookrijder, filevorming, een persoon of dier op de weg, snelheidsadvies, enz. Tot slot ontwikkelt Mobilidata nieuwe technologische toepassingen voor fietsers en voetgangers. 

Wilt u meer weten over technologie in het verkeer en de voordelen van slimme mobiliteit voor elke weggebruiker, surf dan naar mobilidata.be. De komende maanden worden daar regelmatig video’s gepost over het programma.

Mobilidata is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse overheden AWV, MOW, EWI en VLAIO met ondersteuning van onderzoekscentrum imec.

 

MOBILIDATA liefde voor technologie NL website from imec on Vimeo.