Nieuw ecoveloduct brengt dieren en fietsers veilig over de E40 in Nevele

Gent
Luchtfoto ecoveloduct in Nevele.

Op 17 juni 2020 is in Nevele een ecoveloduct over de E40 in gebruik genomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft er een jaar gewerkt aan de ombouw van de brug van de Cromekestraat over de E40 tot ecoveloduct. De omgebouwde brug biedt zowel aan fietsers als aan wilde dieren een veilige oversteekplaats over de snelweg. Het ecoveloduct is een primeur voor Oost-Vlaanderen.Ter hoogte van Nevele doorkruist de E40 tussen Gent en Oostende een groengebied. De snelweg vormde er een gevaarlijke barrière voor dieren, met alle risico's van dien op aanrijdingen wanneer die dieren zich op de rijweg begaven. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte de barrière weg door de bestaande brug aan de Cromekestraat om te bouwen tot een ecoveloduct. De ene helft bestaat uit een fietspad, de andere helft uit een onverhard deel waarlangs dieren de snelweg veilig kunnen oversteken.

Bij het ecoveloduct werd aan beide kanten van de snelweg een lang ecoraster geplaatst over een afstand van 2,5 km tussen afrit Nevele en de brug van de Markettestraat in Aalter. Dat ecoraster leidt de dieren naar het ecoveloduct zodat dat nog de enige oversteekplaats is in de buurt. De ecorasters bestaan uit een omheining van 2 meter hoge houten palen met daartussen fijnmazig gaas. 

Het ecoveloduct in Nevele is het eerste in Oost-Vlaanderen en het tweede voor Vlaanderen (na dat in Genk). Het is één van de manieren om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan. Naast zulke natuurbruggen worden ook ecotunnels, wildwaarschuwingssystemen, wildspiegels, fauna- en wildrasters en aangepaste verlichting ingezet om te 'ontsnipperen'. Fietsers vinden er een aangenaam, rustig fietspad om de snelweg te dwarsen.

Ecoraster bij de E40 in Nevele.
Ecoraster naast de E40 in Nevele.