Nieuwe affichecampagne op snelwegen: "Ritsen doe je zo"

Affiche van de campagne "Ritsen doe je zo".

Hoewel ritsen als sinds 2014 verplicht is, zijn er nog steeds heel wat bestuurders die het ritsen niet correct toepassen. Niet zelden leidt dat tot irritaties, agressie en gevoelens van onveiligheid bij andere weggebruikers in de buurt. Met de campagne "Ritsen doe je zo" wil het Agentschap Wegen en Verkeer duidelijk maken hoe iedereen correct kan ritsen.

Ritsen is verplicht wanneer er bij sterk vertraagd verkeer sprake is van een wegversmalling. Dat kan zijn door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, een ongeval of een rijstrook die ophoudt te bestaan. Invoegen in het verkeer kan dan soms stresserend zijn. Als er weinig verkeer is, gaat invoegen doorgaans vlot. Maar meestal veroorzaken wegversmallingen extra verkeersdrukte en ontstaat er gauw file. Ritsen is dan de oplossing. Weet dat ritsen geen kwestie van hoffelijkheid is, maar simpelweg de wet. Iedereen is dus verplicht het te doen.

Hoe ritsen?

U moet ruimte maken om telkens één voertuig te laten invoegen. Wie op de wegvallende rijstrook rijdt, mag helemaal doorrijden tot op het einde en moet invoegen wanneer de strook effectief stopt. Wanneer op snelwegen een rijstrook is afgesloten door een elektronisch signalisatiebord met een rood kruis, dan moet u ritsen ter hoogte van het rode kruis. Het rode kruis mag u nooit negeren of voorbij rijden. Moet er langs twee kanten geritst worden, dan voegt eerst de wagen op de meest rechtse rijstrook in, dan die op de meest linkse, en dan pas rijdt de auto op de centrale strook door. Een verkeersbord kan ritsen aankondigen, maar de aanwezigheid van zo’n bord is niet noodzakelijk. Ook als het er niet staat, is ritsen altijd verplicht. Wie niet correct ritst, begaat een overtreding van de eerste graad en kan door de politie beboet worden.

Enkele tips:

  • U blijft zo lang mogelijk rijden op de rijstrook die gaat wegvallen.
  • Op een afstand van ongeveer 300 meter voor de wegversmalling past u uw snelheid aan aan de snelheid van het verkeer op de aangrenzende rijstrook (dus de strook waarop al het verkeer zal rijden na de versmalling).
  • Voertuigen op die aangrenzende rijstrook moeten vrijwillig ruimte laten aan het invoegende voertuig.
  • Op ongeveer 50 meter voor de versmalling past u het ritsprincipe toe, zonder te remmen, zodat al het verkeer vlot kan blijven rijden.

Een verkeersbord kan ritsen aankondigen, maar de aanwezigheid van zo’n bord is niet noodzakelijk. Ook als het er niet staat, is ritsen altijd verplicht. Wie niet correct ritst, begaat een overtreding van de eerste graad en kan door de politie beboet worden.

Voordelen voor iedereen

Ritsen is een goeie zaak voor iedereen. Het grootste voordeel is dat het filevorming sterk vermindert. Daarnaast leidt ritsen tot een veiligere verkeerssituatie omdat het verschil in snelheid tussen de twee rijstroken lager of zelfs onbestaande is wanneer beide rijstroken volledig gevuld zijn. Bestuurders zullen minder geneigd zijn om van rijstrook te veranderen, wat de kans op botsingen weer verkleint. Tot slot is er minder frustratie in het verkeer: iedereen rijdt even snel en het verkeer is dus vlotter en veiliger.

Voor meer informatie over ritsen: www.ritsendoejezo.be

Illustraties van goed en fout ritsen.