Seizoen voor hakhoutbeheer in de bermen weer begonnen

Werf voor hakhoutbeheer.

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer traditiegetrouw weer werkzaamheden voor hakhoutbeheer uit langs de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen. Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd tot een twintigtal centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Naarmate bomen en struiken hoger en ouder worden, nemen de risico’s voor de verkeersveiligheid toe. Hoge bomen vangen veel wind, en kunnen omwaaien of afbreken en op de weg vallen. Doordat ze zo dicht bijeen staan, hebben ze bovendien de neiging om naar buiten te groeien, naar het licht toe. De bomen aan de wegzijde hellen dus vaak over naar de weg en dreigen op termijn op de weg te vallen. Ook zware takken kunnen afbreken en op de weg terecht komen. Dat is levensgevaarlijk. Om dat veiligheidsrisico te beperken, is hakhoutbeheer noodzakelijk.

Bij hakhoutbeheer worden de bomen afgezaagd tot 20 cm boven de grond, waarna uit de stronken nieuwe scheuten ontstaan. Het wortelstelsel blijft immers leven. Elke 10-20 jaar wordt de ingreep herhaald. Zo krijgen we houtkanten die vooral uit bomen bestaan met een groot wortelstelsel, maar met jonge, niet te dikke stammen die ook niet te hoog uitgroeien. De houtkant blijft zijn functie behouden, maar ook de verkeersveiligheid is gegarandeerd.

Hoe gebeurt hakhoutbeheer?

Om de nadelige effecten op fauna en flora te beperken, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer voor langere zones in segmenten. Zo schiet het groen in een bepaalde zone al opnieuw uit voor het volgende stuk wordt aangepakt enkele jaren daarna. Door kleinschaliger te werken, wordt de impact op fauna en flora getemperd.

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het verkeer meer zichtbaar. De ingreep heeft echter geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting heeft slechts een beperkt effect op geluidsdemping en houdt enkel geluid tegen als het gaat om een zeer dichte beplanting van enkele tientallen meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Wat met het snoeihout?

Sommige mensen denken dat de houtkap een financiële reden heeft. Ze gaan er van uit dat de overheid deze bomen kapt om er geld aan te verdienen. Dat is zeker niet zo. Integendeel, de ingreep kost zelfs geld. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert voor het Agentschap Wegen en Verkeer moet zeer strikte en strenge veiligheidsregels volgen, gespecialiseerd personeel en zwaar materiaal inzetten, in allerlei signalisatie voorzien, enz. Dat alles kost handenvol geld, veel meer dan wat het hout kan opleveren. Dat betekent niet dat het snoeihout waardeloos zou zijn en wordt weggegooid: het is een nuttige en waardevolle groene grondstof die zorgvuldig wordt benut, hetzij voor het opwekken van groene stroom, hetzij om te worden verwerkt in hoogwaardige producten zoals vezel- en spaanplaat.

Meer info

Meer informatie over hoe, waar en wanneer het hakhoutbeheer plaatsvindt in uw buurt, kan u terugvinden op een speciale pagina van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer